Boom Bá Online - Chính sách quyền riêng tư

I. Điểu khoản chung:


- Đây là trò chơi dành cho mọi lứa tuổi
- Đây là trò chơi giải trí đơn thuần, trò chơi không cung cấp cơ chế mua bán bằng tiền thật cho người chơi hay bất cứ bên thứ 3 nào khác

II. Chính sách bảo mật:


Chính sách bảo mật của "Boom Bá Online" được thiết kế để cung cấp rõ ràng về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó để cung cấp trải nghiệm game tốt hơn. Khi bạn đồng ý chơi "Boom Bá Online" tức là bạn đồng ý chính sách này của chúng tôi:
- Cách chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng tôi làm như vậy và mục đích của việc thu thập thông tin này.
- Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào và Chúng tôi chia sẻ những thông tin này với ai. Làm thế nào bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin như vậy
Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần Liên hệ. Nếu bạn truy cập vào trò chơi của chúng tôi từ một bên thứ ba Mạng xã hội (“SNS”), bạn có thể được yêu cầu cũng đọc và chấp nhận các SNS Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng "Boom Bá Online", bạn cho phép "Boom Bá Online" truy cập một số thông tin từ hồ sơ của bạn. "Boom Bá Online" có thể truy cập và lưu trữ một số hoặc tất cả các thông tin sau đây, theo sự cho phép của bạn:
- Họ và tên của bạn
- Hình ảnh của bạn
- Vị trí địa lý của bạn và các thiết bị truy cập của bạn
- Giới tính của bạn
- Sinh nhật của bạn
- Số điện thoại của bạn

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trực tiếp

Khi bạn tương tác với "Boom Bá Online", chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin của bạn trực tiếp như được mô tả dưới đây:
- Thông tin đăng ký
Chúng tôi cho phép bạn “đăng ký” với chúng tôi bằng cách tạo ra một tài khoản .Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: tuổi tác hay sinh nhật của bạn (để kiểm tra tuổi và / hoặc để hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi là ai); họ và tên của bạn; địa chỉ e-mail của bạn; số điện thoại của bạn, mật khẩu và các thông tin khác giúp hệ xác nhận rằng bạn truy cập vào tài khoản của bạn.
Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn để hoàn tất hồ sơ người dùng đó là hiển thị cho người sử dụng "Boom Bá Online" khác. Hồ sơ người dùng của bạn có thể bao gồm: một hình ảnh hồ sơ cá nhân; giới tính của bạn; chi tiết tiểu sử mà bạn cung cấp; chi tiết về các trò chơi bạn chơi; Họ và tên của bạn và hình ảnh hồ sơ cá nhân được coi là “công cộng” trên các trang web "Boom Bá Online" Khi Chúng tôi cung cấp hồ sơ, chúng tôi cũng sẽ cung cấp chức năng cho phép bạn chọn không lập chỉ mục của công chúng về thông tin hồ sơ của bạn.
-Thông tin chúng tôi nhận hoặc thu thập khi bạn truy cập "Boom Bá Online" trên thiết bị di động
Nếu bạn chơi game "Boom Bá Online" trên điện thoại di động của bạn hoặc thiết bị di động khác, bao gồm cả iPad và máy tính bảng, Chúng tôi thu thập nhận dạng thiết bị di động, bao gồm địa chỉ MAC và địa chỉ IP. Trong trò chơi chúng tôi sẽ tạo ra và gán cho thiết bị của bạn một định danh tương tự như một số tài khoản. Chúng tôi có thể thu thập tên mà bạn đã kết hợp với thiết bị của bạn, loại thiết bị, số điện thoại, quốc gia, và các thông tin khác mà bạn chọn để cung cấp, chẳng hạn như tên người dùng, tên nhân vật, vị trí địa lý hoặc địa chỉ e-mail. Chúng tôi cũng có thể truy cập vào địa chỉ liên lạc của bạn để bạn có thể mời bạn bè cùng tham gia vào dịch vụ.
- Thông tin thanh toán
Nếu bạn mua tiền tệ trong game hoặc vật phẩm ảo trực tiếp từ "Boom Bá Online", Chúng tôi sẽ thu thập các thanh toán và thông tin tài chính cần thiết để xử lý khoản phí của bạn, có thể bao gồm địa chỉ bưu điện và thư điện tử của bạn. "Boom Bá Online" cũng có thể nhận được hóa đơn thanh toán và thông tin mà bạn cung cấp khi mua hàng của bạn được xử lý bởi một bên khác, như Facebook (Facebook Credits) hoặc Apple (cho việc mua bán trên các thiết bị iOS) hoặc Google (cho việc mua bán trên các thiết bị Android). Điều khoản Dịch vụ giải thích các chính sách và các điều khoản liên quan đến chi phí và các thủ tục thanh toán. Xin lưu ý rằng mua các khoản tín dụng của bên thứ ba hoặc tệ như Facebook Credit cũng có thể bị các chính sách bổ sung.
- Hỗ trợ khách hàng
Khi bạn yêu cầu sự hỗ trợ từ nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ các thông tin liên lạc mà bạn cung cấp (thường là tên, số điện thoại và địa chỉ email), - Thông báo tin nhắn SMS, Đẩy Thông báo
Chúng tôi tiếp nhận và lưu trữ các thông tin mà bạn cung cấp, bao gồm cả số điện thoại của bạn, khi bạn đăng ký để có thông báo tin nhắn SMS gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn. Các thông điệp này thông báo cho bạn về những hoạt động trong trò chơi và có thể cho phép bạn chơi các trò chơi từ điện thoại của bạn. Ví dụ, các thông báo tin nhắn SMS hai chiều thông báo các sự kiện, các chương trình khuyến mãi…
Với sự đồng ý của bạn, Chúng tôi có thể gửi các thông báo cho thiết bị di động của bạn để cung cấp các bản cập nhật trò chơi và các thông điệp liên quan khác. Bạn có thể quản lý các thông báo.
- Thông tin kỹ thuật và sử dụng
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc chơi trò chơi của chúng tôi, Chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật nhất định về điện thoại di động hoặc hệ thống máy tính, bao gồm địa chỉ MAC, địa chỉ IP, số điện thoại và ID thiết bị di động; và sử dụng số liệu thống kê về các tương tác của bạn với Dịch vụ. Những thông tin này thường được thu thập thông qua việc sử dụng các tập tin đăng nhập máy chủ hoặc các tập tin đăng nhập web (“Đăng nhập tập tin”), Một số các tập tin cookie những nơi dịch vụ trên máy tính của bạn có liên quan đến số lượng người sử dụng ID của bạn.

Làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin về bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn bằng một hay nhiều cách sau đây:
-Các tính năng thông tin liên lạc
Bạn có thể tham gia vào một số hoạt động trên các trang web hoặc các trò chơi của chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để giao tiếp hoặc chia sẻ thông tin không chỉ với "Boom Bá Online", mà còn với những người dùng khác của Dịch vụ của chúng tôi. Chúng bao gồm:
+ Tham gia vào các diễn đàn chơi và bảng tin
Đăng ý kiến vào hồ sơ hoặc gameboards người dùng khác
Gửi tin nhắn hoặc thư mời cho người khác, hoặc trực tiếp trên các trang web của chúng tôi hoặc các tài khoản e-mail của họ, trò chuyện với những người dùng khác
+ Đăng hình ảnh
Chúng tôi có thể ghi lại và lưu trữ các tài liệu lưu trữ các thông tin liên lạc trên các máy chủ của "Boom Bá Online" để bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của người sử dụng và quyền lợi của "Boom Bá Online" và tài sản liên quan đến dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý với việc ghi chép và lưu trữ các thông tin liên lạc như vậy cho những mục đích này.

Làm thế nào Chúng tôi sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập

Nói chung, chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn một kinh nghiệm an toàn, thông suốt, hiệu quả, và tùy chỉnh. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập từ bạn trong bất kỳ một hay nhiều trong những cách sau đây: - Tạo tài khoản trò chơi của bạn và cho phép chơi các trò chơi của chúng tôi
- Xác định và đề nghị kết nối với người sử dụng "Boom Bá Online" khác
- Để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng
- Để ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc có khả năng bất hợp pháp, và thực thi các Điều khoản Dịch vụ
- Để cung cấp và quảng cáo mục tiêu
- Thông báo cho người sử dụng trong trò chơi cập nhật
- Để thu hút đầu vào và thông tin phản hồi để cải tiến sản phẩm và dịch vụ "Boom Bá Online" và tùy biến trải nghiệm người dùng của bạn
- Để thông báo cho người dùng về các sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi
- Tham gia vào các hoạt động được chấp nhận, chẳng hạn như liên hệ với bạn theo địa chỉ email

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chủ động chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà quảng cáo của bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi được sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi có thể chia sẻ tổng hợp thông tin (thông tin về bạn và những người dùng khác chung, nhưng không mang tính chất đặc biệt với bạn); thông tin vô danh; và các thông tin kỹ thuật nhất định (bao gồm cả địa chỉ IP, địa chỉ MAC cho thiết bị di động, số điện thoại và ID thiết bị di động) để phát triển và cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu trong Dịch vụ và trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà quảng cáo để thu thập các loại thông tin trong Dịch vụ và họ có thể chia sẻ với chúng tôi. Các nhà quảng cáo có thể thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng công nghệ theo dõi giống như cookie của trình duyệt web và các cảnh báo. Thông tin thu thập có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn nhắm mục tiêu quảng cáo lựa chọn và giao hàng để cá nhân hoá trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách đảm bảo rằng quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ mà bạn nhìn thấy sẽ phù hợp cho bạn, một thực tế được gọi là hành vi quảng cáo, và để thực hiện phân tích web (ví dụ để phân tích lưu lượng truy cập và hoạt động người dùng cuối khác để nâng cao kinh nghiệm của bạn).

An toàn, bảo mật và tuân thủ quy định của Luật

Thông tin của bạn, và nội dung của tất cả các thông tin liên lạc trực tuyến của bạn (bao gồm không giới hạn văn bản chat, thông tin liên lạc bằng giọng nói, địa chỉ IP và thông tin cá nhân của bạn) có thể được truy cập và giám sát khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và có thể được tiết lộ: khi chúng tôi có một tin tưởng rằng chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ thông tin để đáp ứng với quá trình hợp pháp (ví dụ, một lệnh của tòa án, lệnh khám xét hay trát tòa); để đáp ứng bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành, nơi Chúng tôi tin rằng dịch vụ này đang được sử dụng trong các hành vi phạm tội, trong đó có báo cáo hoạt động tội phạm đó hoặc trao đổi thông tin với các công ty và các tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng; khi Chúng tôi có một sự tin tưởng rằng có một trường hợp khẩn cấp mà đặt ra một mối đe dọa đối với sức khỏe và / hoặc sự an toàn của bạn, một người khác hoặc của cộng đồng nói chung; và để bảo vệ quyền lợi của "Boom Bá Online", bao gồm thực thi Điều khoản Dịch vụ.

Bán hoặc sáp nhập

Trong trường hợp "Boom Bá Online" trải qua một quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như việc sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác, hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, chúng tôi có thể chuyển tất cả các thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, các tổ chức kế thừa trong quá trình chuyển đổi như vậy . Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và những người dùng khác quá trình chuyển đổi doanh nghiệp trước khi chuyển giao thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách của chúng tôi Liên quan đến trẻ em

Các trang web và các trò chơi của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ như vậy. Trẻ em dưới 3 tuổi không nên sử dụng các trang web hoặc các trò chơi của chúng tôi bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 3 tuổi, chúng tôi sẽ có biện pháp hợp lý để kịp thời xóa thông tin từ hồ sơ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của trang web liên kết và quảng cáo

Các trang web và các trò chơi của chúng tôi có thể chứa quảng cáo từ các công ty khác với "Boom Bá Online" có thể liên kết đến các trang web riêng của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của trang web đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về cách thức các trang web khác sử dụng thông tin của bạn, bạn nên xem lại chính sách của họ và liên hệ trực tiếp.

Bảo mật thông tin của bạn

"Boom Bá Online" thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ an ninh thông tin của bạn cả online và offline, và chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng.
Đối với tài khoản người dùng đăng ký trực tiếp với thông tin hồ sơ "Boom Bá Online" được bảo vệ bởi mật khẩu mỗi thành viên sử dụng để truy cập tài khoản trực tuyến của họ. Điều quan trọng là bạn bảo vệ và duy trì sự an toàn của tài khoản của bạn và bạn ngay lập tức thông báo cho hệ của bất kỳ sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản "Boom Bá Online" của bạn, các trang web cho phép bạn yêu cầu hướng dẫn được gửi đến cho bạn để giải thích làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu của bạn. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc nhập thông tin thanh toán (như số thẻ tín dụng khi mua tiền ảo), Chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ lớp ổ cắm an toàn (“SSL”).
Trong khi chúng tôi có biện pháp phòng ngừa hợp lý đối với vi phạm an ninh có thể có của các trang web của chúng tôi và cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi và các hồ sơ, không có trang web hoặc truyền Internet là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo truy cập trái phép, hack, mất dữ liệu, hoặc vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện các bước để giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn (bao gồm cả mật khẩu tài khoản của bạn), và thoát tài khoản của bạn sau khi sử dụng. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua Internet không phải là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu của bạn trong khi nó đang được chuyển đến trang web của chúng tôi; chuyển giao bất kỳ có nguy cơ của riêng bạn. Một khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi có các thủ tục và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.